בקרו אותנו 
תרסיס-מוליך-(מנוע-דיזל)
 • הוראות שימוש: רסס מדי פעם לתוך סעפת יניקת האוויר קרוב ככל האפשר לפתח הכניסה תוך כדי שהמנוע פועל. (אל תשתמש במדגש הטורבו או במצנן הביניים - Intercooler. אלה יכולים להתנקות ע״י התכשיר כשהמנוע כבוי.)
  שים לב: מהירות המנוע ונקישות מערכת הדיזל עשויים לגדול במהלך הטיפול! לאחר כל ריסוס עד הסל״ד יחזור למספר המקורי שלו. אם יש  צורך האץ במעט את המנוע כדי למנוע את הפסקת פעולתו. המשך עד שכל הבקבקו מתרוקן. תן למנוע להמשיך לעבוד במצב סרק עוד מס׳ דק׳. (הערה: הישארות כמות גדולה של אדי שמן מומס עלולים לגרום למנוע להאצה מוגברת. בשלב זה חסום כל אספקת אוויר למנוע באופן מיידי עד שהוא ייפסק. אחרת זה עלול לגרום לנזק במנוע).
   
  תיאור: GAT Diesel Applicator Spray לניקוי והגנה של מערכת סעפת יניקת האוויר כמו למשל כניסת הסעפת, שסתום מחזור גזי הפליטה (EGR) ושסתומי סעפת היניקה של מנוע הדיזל המושפע מפיח ופקדונות אחרים. המוצר פותח במיוחד עבור סעפת יניקת האוויר ותא הבעירה ללא הצורך בפירוק חלקים מהמנוע. החומרים הייחודיים מסירים ביעילות פיח פקדונות, שרף ושיירים שנדבקו מכניסת האוויר ומשמר על ביצועי המנוע המקסימאליים שלו.
   
  יתרונות: שרידי בעירה, שרף שמן ופיח בסעפת יניקת האוויר משבשת את זרימת האוויר. פקדונות בגוף המצערת, כניסת הסעפת ותא הבעירה עלולים לגרום למנוע להכנס למצב האצה מוגבר או בגביעת מנוע הדיזל ושיבוש תהליך הבעירה. באופן מסורתי, פקדונות ופיח בתוך הבוכנה יכולים להתנקות רק כאשר המנוע מפורק. התכשיר מרוסס לתוך תא הבעירה מאפשר לשיירים ופיח הצבורים, שרף ולשאר הפקדונות הדבוקים לדפנות להיות מוסרים. 
  רק נקיון מערכת הדלק מבטיח בעירה נקייה ועוצמתית וביצועי מנוע משופרים!
  GAT Diesel Applicator Spray יוצר קצף לאפקט נקיון מאקסימאלי, משחזר את עוצמת המנוע ומשפר את צריכת הסולר. המוצר נקי מזרחן, עופרת וקדמיום.
  רק מערכת סולר נקייה מבטיחה בעירה עוצמתית ונקייה וביצועי מנוע מיטביים! הפחתת צריכת הסולר ופליטות מזיקות מבטיחים פעולת מנוע שקטה ותגובת האצה עוצמתית.
   
  כמות: 400 מ״ל