בקרו אותנו 
קצף-ניקוי-למסנן-ולממיר
 • הוראות שימוש: הטמפרטורה במסנן החלקיקים צריכה להיות מתחת ל-40 מעלות. בהתאם לסוג הרכב, יש לפרק כל חיישן לחץ או טמפרטורה או כל חיבור בחזית מסנן החלקיקים או הממיר הקטליטי. נער היטב ורוקן את כל תכולת המיכל בתוך מסנן החלקיקים. כל שאריות הפיח נמסות לחלוטין במהלך פעולת הניקוי כך שהחזרה לפעילות המיטבית של הסנן יכולה להתחיל ולשרוף את השאריות בתהליך הבעירה. במידה ונורת ההזהרה לא נכבית באופן אוטומאטי יש להשתמש בציוד בדיקה.
   
  תיאור: המוצר הינו תכשיר ניקוי אפקטיבי לניקוי מהיר ויעיל למסנן החלקיקים והממיר הקטליטי ללא פירוק המנוע.
   זיהומים במסנן מומסים במהירות. במיוחד רכבים הנוסעים מרחקים קצרים נפגעים יותר מסתימת המסנן (נסיעה עירונית). טיפול מניעתי בכל טיפול הנעשה ברכב יכול לסייע במניעת בעיות עתידיות עם מסנן החלקיקים ולפיכך מפחית באופן משמעותי את עלויות התפעול.
   
  יתרונות: ממיס פיח במסנן החלקיקים, בממיר הקטליטי ובשסתום ה-EGR. מפחית בעלויות התפעול ומבטיח ביצועי מנוע מיטביים והפחתה בצריכת הדלק.
   
  כמות: 400 מ״ל