סל הקניות שלי
מערכת-הסיכה--מערכת-השמן

 • תפקידי השמן במערכת הסיכה:

  הקטנת חיכוך-השמן מפריד בין החלקים ע"י יצירת רפד שמן ולכן מקטין חיכוך.
  קירור השמן מגיע לכל חלקי המנוע וע"י כך מקרר אותם ביחוד קירור הבוכנה ע"י מתזי שמן במנועי דיזל.וקירור מיסבי המנוע.(במנועיםמסויימים קיים מצנן לשמן מנוע).
  הגנה בפני חלודה הנגרמת מחמצון ולחות חמצן וגזי פליטה. ניקוי מרווחים בין המשטחים המתחככים ע"י הרחקת חלקיקי פיח, והמסת הפיח בשמן עצמו. אטימה הבטחת אטימה משלמת של הבוכנה ושל הטבעות בכדי למנוע "בריחת לחץ" מחלל הצילינדר.

  אופן פעולת מע' סיכה:

  השמן נשאב מאגן השמן ע"י המשאבה, המשאבה מצוידת בשסתום פורק לחץ כך שבמידה ולחץ השמן עולה מעל המותר שסתום פורק לחץ פורק את השמן חזרה לאגן השמן או לכניסה למשאבה. ואחר כך השמן עובר אל המסנן "העדין" (המסנן מצויד בשסתום עוקף מסנן כך שבמידה והמסנן נסתם השמן עובר ללא סינון) אל התעלה הראשית ואל כל חלקי המנוע.