סל הקניות שלי
מסילה-משותפת-commonrail

 • הזרקת דיזל חדישה בעלת ביצועים, המתאימה לדרישות שנות 2000 בתחום נוחות שימוש, חיסכון, אמינות ומניעת זיהום סביבה.
  עד היום הורכבו במכוניות נוסעים מנועי דיזל עם הזרקה לא ישירה לתא שריפה (לחצים עד 300 בר).
  בהזרקה ישירה, הדלק מוזרק ישירות אל ראש הבוכנה וכתוצאה חל שיפור בביצועי המנוע:
  • תערובת אוויר דלק באיכות טובה יותר
  • ירידה בהפסדים התרמיים
  • בעירה בחלל הצילנדר ללא צורך בתא שריפה
  ראש המנוע אינו כולל תאי שריפה. מותקנים בו מצתי להט ומזרקים ייחודיים. היות ולא ניתן להגיע ללחצים גבוהים עם משאבת הזרקה מכנית קונבציונלית, מערכת הזרקה ישירה לא הייתה בשימוש במכוניות נוסעים.

  עקרון ההזרקה האלקטרונית

  המערכת שפותחה על ידי חברת BOSCH מאפשרת להגיע לאופן הזרקה אידיאלי. ההזרקה מתבצעת בלחץ גבוה מאוד באמצעות סעפת המשותפת למזרקים (מכאן שמה COMMON ( RAIL הלחץ בסעפת יכול להגיע במצבים מסוימים עד 1350 בר.


  מחשב המערכת קורא את הנתונים הבאים:
  • מהירות סיבוב מנוע
  • טמפרטורת נוזל קירור
  • טמפרטורת אוויר
  • טמפרטורה ולחץ דלק
  • לחץ אטמוספירי
  • מצב דוושת האצה

  ֿאופן ניהול ההזרקה על ידי המחשב:
  • הגדרת משך ההזרקה בהתאם ללחץ הדלק
  • פיקוד על הזרקה מוקדמת בהתאם לצורך (כדי להקטין את רעשי השריפה) ועל ההזרקה העיקרית.
  • פיקוד על ספיקת הדלק המוזרק על ידי המזרקים

  היתרון המתקבל:
  • הנאה בנהיגה (תוספת %50 במומנט בסל"ד נמוך)
  • העלאה נצילות המנוע (חסכון בדלק של 20%)
  • צמצום מזהמים( NOX,CO,HC)
  • הזרקה מאוחרת בשילוב עם ממיר קטליטי DENOX תאפשר בעתיד לצמצם גם את אחוז תחמוצות החנקן (NOX)